ReadyPlanet.com


Audit Universe และ Audit Table และ Audit Activity ต่างกันอย่างไร


ขอรบกวนเรียนถามเพื่อน ๆ สายงานวิชาชีพตรวจสอบภายในเหมือนกัน จากการที่ได้ตั้งคำถามไปครั้งที่แล้วว่า

คำ 2 คำนี้ คือ Audit Universe และ Audit Table ไม่ทราบว่า มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ และวันนี้ได้ยินมาอีกคำคือ Audit Activity อีกแล้ว

สรุป : ทั้ง 3 คำ มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรผู้ตั้งกระทู้ 2P :: วันที่ลงประกาศ 2015-03-17 16:02:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3428777)

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ฝ่ายตรวจสอบ ต้องเข้าไปตรวจหรือสอบทาน โดยทั่วไปมักจะกำหนดภายใน 3 ปี (Strategic Plan) งานทุกชิ้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ เรียกว่า Audit Universe ยกตัวอย่างว่าบริษัทมีงานทั้งหมดที่ฝ่ายตรวจสอบต้องนำมาพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุมภายใน 3 ปีมี 100 งาน (Audit Universe) เมื่อเราประเมินความเสี่ยงแล้ว ปกติอาจมีงานที่มีความเสี่ยง สูง ปานกลาง ตำ และงานที่ต้องตรวจตามที่ Regulator กำหนด เราอาจวางแผนประจำปีที่จะตรวจในปี เช่น 40 งาน ที่เหลือก็จะถูกตรวจภายใน 3 ปี 40 งานที่ถูกเลือกมาตรวจและอยู่ในแผนประจำปี เรียกว่า Auditable Areas ส่วนที่ผู้ถามถ้าต้องการถามถึงคำว่า Audit Table จะใช้เจาะจงเรียกกรณีการใช้ระบบฐานข้อมูล จึงไม่ขอกล่าวถึง ท่าเช็คได้ตนเองจาก Google นะครับ สำหรับคำว่า Internal Audit Activity (IAA) เป็นคำที่พบมากในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จะมีความหมายอยู่ 2 บริบท แล้วแต่เนื้อหาที่ต้องการสื่อความหมาย ซึ่งมี 2 กรณีคือ หมายถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ ต้องดูบริบทในแต่ละประโยคที่พูดถึง ทั้ง 2 ความหมายจะใช้ IAA เหมือนกันครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มานิต (manitbkk-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-20 14:45:29


ความคิดเห็นที่ 2 (3429032)

ขอบคุณคัฟ....คุณมานิต ที่ได้สละเวลามาตอบคัฟ

ผู้แสดงความคิดเห็น 2P วันที่ตอบ 2015-03-24 09:34:13


ความคิดเห็นที่ 3 (3489440)
Do a search for adwcleaner on the net. The site is in French or English. To access English, click on English key at top right corner of its webpage. Its free or donation ware. Portable. Updates itself. Fast. Cleans browsers and parts of registry. First time I ran it my keyboard worked correctly again and this computer speeded up to normal. Start. Stop. Run. Until I setup a lab to clean Gmail spam, my computer was ravaged by a Craigslist spammer and running adwcleaner was the only way I found to clean it. After running it you will need to reboot your computer then it scans again. To make sure it removed the problems. I’ve been running AVG, Malwarebytes, Spybot. They don’t touch what Adwcleaner can do. orologio bvlgari http://www.bzero1jewelry.net/it/
ผู้แสดงความคิดเห็น orologio bvlgari (cuvxqybzkta-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 10:11:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.