ReadyPlanet.com


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานตรวจสอบภายใน


 คุณสมบัติ :  -  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-        หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษผู้ตั้งกระทู้ Wiriya :: วันที่ลงประกาศ 2015-06-08 14:14:55


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.