ReadyPlanet.com


คณะกรรมการบรรษัทภิบาล


เนื่องจากผมต้องการทำรายงานที่เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการ ผมอยากทราบว่า คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เขามีหน้าที่อะไรบ้างครับ ที่เป็นแนวๆ practical ครับ แบบใช้ในการปฏิบัติงานจริง แล้วในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เขาจะถามอะไรบ้าง มีหัวข้อการประชุมแนวไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ P.wong :: วันที่ลงประกาศ 2016-03-07 15:27:15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3452627)

 

ปัจจุบันมีมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานในหลายประเทศ คือ OECD Principles of Corporate Governance และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2549 ได้เสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 หลักการ: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 หลักการ: ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการ: ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
หลักการ: คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
หลักการ: คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

รายละเอียด "ปรดติดตามจากเวป กลต www.sec.or.th

ผู้แสดงความคิดเห็น มานิต พาณิชย์กุล (manitbkk-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-18 10:04:15


ความคิดเห็นที่ 2 (4119072)

Promotion goldenslotสมัครสมาชิกใหม่รับเลยทันที 30%

สมัครสมาชิกใหม่กับเรา เติมเงินตั้งแต่ 500 บาท รับโบนัสไปเลยทันที 30% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 user golden slot
เพื่อนแนะนำเพื่อน รับโบนัสทันที 20%Promotion “เพื่อนแนะนำเพื่อน รับโบนัสทันที 20% ไม่เกิน 1000 บาทแนะนำเพื่อนมาเล่นและสมัครสมาชิก ได้รับโบนัสเพิ่มฟรีอีก 20% ไม่เกิน 1000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น GD วันที่ตอบ 2018-06-02 16:09:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.