ReadyPlanet.com


ผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระแค่ไหนจึงจะเหมาะสม


ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม สำหรับความความเป็นอิสระ ในทางปฏิบัติแล้ว มักจะมีขอบเขตไม่ชัดเจน เช่น การบังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบ ที่ต้องขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บางครั้งอาจทำให้ฝ่ายจัดการมีความอึดอัด และมองผู้ตรวจสอบเป็นปฏิปักษ์ ดังนั้นเรื่องความเป็นอิสระ ควรจะมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไร จึงจะหมาะสม


ผู้ตั้งกระทู้ New Auditor :: วันที่ลงประกาศ 2006-09-15 09:20:31


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.