ReadyPlanet.com


การประเมินคุณภาพจากภายในองค์กร


 กระทู้ถาม-ตอบ ไม่เคลื่อนไหวนานแล้วครับ ผมขอสอบถามดังนี้ครับ ตามคู่่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หน้า 7-5 ระบุว่า การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. การประเมินตนเอง

3.การประเมินคุณภาพ

   3.1 ภายในองค์กร ประเมินโดยบุคคลอื่นภายในองค์กรที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบ
   3.2 ภายนอกองค์กร  ควรดำเนินการอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

อยากทราบว่ามีหน่วยงานตรวจสอบของใครที่มีการประเมินตามข้อ 3.1 บ้างครับ และหน่วยงานของท่านมีการประเมินแบบใดบ้าง ช่วยแชร์หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

 

   ผู้ตั้งกระทู้ ธงชัย :: วันที่ลงประกาศ 2017-07-26 15:09:20


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.