ReadyPlanet.com


KPI ที่เหมาะสมสำหรับการวัดผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน


 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ จะถูกวัดผลการดำเนินงานผ่าน KPI ซึ่ง KPI มักจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับกลุยทธ์และเป้าหมายขององค์กร  ขอสอบถามว่าท่านคิดว่า KPI ที่เหมาะสมสำหรับนำมาวัดผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ คือ KPI อะไรครับผู้ตั้งกระทู้ ธงชัย :: วันที่ลงประกาศ 2017-07-26 15:15:49


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.