ระบบ SEPA ( State Enterprise Performance Appraisal ) คืออะไร


เนื่องจากอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ คำว่า SEPA บ่อยๆ เลยสงสัยเพราะค้นหาในเน็ตยิ่งอ่านยิ่งงง ผู้รู้ช่วยแจ้งแถลงไข ขอบคุณล่วงหน้าครับผู้ตั้งกระทู้ ก่อนน้ำมา :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-11 14:48:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3321343)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 สคร. มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและสนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐ ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจยุคใหม่ไม่สามารถใช้วิธีบริหารจัดการแบบเดิมได้อีกตอไป จึงเป็นหน้าที่ของ สคร. ในการนำเครื่องมือแนวปฏิบัติต่าง ๆ มาใช้สร้าง แรงจูงใจการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยเครื่องมือหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

การกำกับดูแลที่ดี, การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ, ระบบค่าตอบแทน, การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น, การจัดทำ State Enterprise Review (SER) และการจัดทำแผนปฏิรูป/แผนพลิกฟื้นรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา
 
TRIS Corporation  เป็นผู้ประเมินอิสระเพื่อจัดระดับหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด สำหรับปี 2555 มีกรอบแนวทางการประเมินเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจดังนี้
 
การนำองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ การมุงเน้นลูกค้าและการตลาด การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ (รายละเอียดจาก www.sepo.go.th)
ผู้แสดงความคิดเห็น มานิต พาณิชย์กุล (manitbkk-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-15 12:00:06


ความคิดเห็นที่ 2 (3322158)

อยากให้ผู้ที่ต้องจัดทำข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของแต่ละองค์กร ได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่ท้จริงออกมา

เท่าที่สังเกต สอบถามจากคนรู้จัก สรุปได้ว่า

1. ไม่รู้เรื่อง คือ คำถามที่แปลมาจากตำราภาษาต่างชาติ (อย่างรีบเร่ง) ต้องช่วยกันตีความ ทำความเข้าใจ ซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงกับเจตนาที่ถาม - ทำไมถึงเป็นเช่นนี้

2. ประโยชน์ที่ได้รับ - นอกเหนือจากความอยู่รอดของตัวเองที่ไม่ขัดคำสั่ง ได้นำมาใช้อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือเพียงเพื่อให้เสร็จๆ ส่งๆ ไป

3. ลัทธินี้ มีอิทธิพลต่องานอื่นๆ ดดยเฉพาะภารกิจหลักขององค์กร - ต้องหลีกทางให้ เกิดปรากฏการณ์แย่งทรัพยากรบุคคล หรือ เวลากัน

4. ต้องเสียเงินจ้างที่ปรึกษา - ซึ่งอาจเป็นแผนการที่ทำรอไว้แล้ว

สรุปตามความเห็น SEPA = ZERO

ผู้แสดงความคิดเห็น zero วันที่ตอบ 2012-01-24 11:51:33


ความคิดเห็นที่ 3 (3490116)
cartierlovejesduas Well, the publish is actually the sweetest on this deserving topic. I agree with your conclusions and will eagerly look forward to your incoming updates. Just saying thanks will not just be adequate, for the great clarity in your writing. I will at once grab your rss feed to stay informed of any updates. Wonderful work and much success in your business endeavors! imitation prix collier alhambra van cleef http://www.bijouxclassique.net/high-quality-vintage-replica-van-cleef-necklace-alhambra-yellow-gold-p338.html
ผู้แสดงความคิดเห็น imitation prix collier alhambra van cleef (xoiaqrwbtgw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 21:04:34


ความคิดเห็นที่ 4 (3490413)
cartierlovejesduas Meaning? Not too tight, not too loose? Just right?  Speaking of which, when I look at a currency pair and the ATR on the daily is, say, 75-pips, how do you manage your stops? imitation van cleef and arpels collier http://www.bijouxclassique.net/replica-van-cleef-necklace-c3_87.html
ผู้แสดงความคิดเห็น imitation van cleef and arpels collier (tsctmcif-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-18 01:47:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.