ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               เสวนาคลีนิกไอเอ ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) และ ISACA Bangkok Chapter ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดเสวนาคลีนิก ไอเอ  5/2554   หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"   ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation”

      สตท.ได้จัดกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 – 21.00 น.  และด้วยความกรุณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความอนุเคราะห์จัดงาน CAE Forum ครั้งนี้ เป็นห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กทม. ซึ่งจุคนได้มากกว่า 100 ที่นั่ง 

การจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011”

       ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ในความร่วมมือกับบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011” ในวันที่ 19-20 และ 25-27 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมวินเซอร์สูท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนา

      ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนาในหัวข้อ. “Navigating Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) และ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ  ห้องพาโนรามา ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท 5

หอการค้าไทยโครงการอบรม ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน

สตท.และหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 3/2554

    ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ และประธาน และเลขานุการ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. ที่ ห้องประชุม3106 ชั้น 31 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อาคารเค ทาวเวอร์บี สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสดarticle

ด้วยฝ่ายวิชาการ ของสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3-2553 หัวข้อ “สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554 (ฉบับที่ 1 ปรับปรุง 2552, ฉบับที่ 7   ปรับปรุง2552) และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด” ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน   ถ.พระราม 4 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอเชิญตัวแทนสมาชิกรวมบำเพ็ญประโยชน์ และรับฟังธรรม

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยมีกิจกรรมทำบุญกุศล ฟังธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันได้รอบด้าน ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ นำไปช่วยเหลือผู้อื่น  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 8.00 น - 11.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (พิพิธภัณฑ์) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ในหัวข้อ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สถาบันละ 1 - 2 ท่าน นอกจากนี้  ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสังฆทาน โดยมอบหมายให้กับผู้แทนของสมาชิกนำมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัตน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change

 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเก่าและผู้สนใจ ร่วมเข้าอบรม/สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัฒน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change” ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ.ห้องอโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมา  ถนนราชดำริ โดย คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมฯ โทรศัพท์ 02-255-8614 , 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078 หรือผ่านทาง E-mail : cualumni@cscoms.com และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.shicu.com

 ใบสมัคร ==> Click

 

CDIC 2010

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 10 (CDIC 2010)" ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2553  ณ.ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียด ==> Click

หน้า 10/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ