ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 3/2554

    ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ และประธาน และเลขานุการ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. ที่ ห้องประชุม3106 ชั้น 31 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อาคารเค ทาวเวอร์บี สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสดarticle

ด้วยฝ่ายวิชาการ ของสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3-2553 หัวข้อ “สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554 (ฉบับที่ 1 ปรับปรุง 2552, ฉบับที่ 7   ปรับปรุง2552) และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด” ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน   ถ.พระราม 4 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอเชิญตัวแทนสมาชิกรวมบำเพ็ญประโยชน์ และรับฟังธรรม

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยมีกิจกรรมทำบุญกุศล ฟังธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันได้รอบด้าน ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ นำไปช่วยเหลือผู้อื่น  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 8.00 น - 11.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (พิพิธภัณฑ์) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ในหัวข้อ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สถาบันละ 1 - 2 ท่าน นอกจากนี้  ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสังฆทาน โดยมอบหมายให้กับผู้แทนของสมาชิกนำมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัตน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change

 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเก่าและผู้สนใจ ร่วมเข้าอบรม/สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัฒน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change” ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ.ห้องอโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมา  ถนนราชดำริ โดย คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมฯ โทรศัพท์ 02-255-8614 , 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078 หรือผ่านทาง E-mail : cualumni@cscoms.com และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.shicu.com

 ใบสมัคร ==> Click

 

CDIC 2010

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 10 (CDIC 2010)" ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2553  ณ.ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียด ==> Click

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แนวโน้มมาตรฐานบัญชีไทยและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน กำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก ในหัวข้อ "แนวโน้มมาตรฐานบัญชีไทยและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน" ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสกายบอลรูม โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 18-20 ถนนสุขุมวิท โดยในโอกาสนี้ คุณอุณากร พฤฒิธาดา และคุณสินสิริ ทังสมบัติ วิทยากรจาก สำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ได้ให้เกียรติมาบรรยาย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Introduction to Cobit & Cobit Framwork"

ด้วยทางสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพ (ISACA Bangkok Chapter) ได้จัดอบรมหลักสูตร

1. Introduction to Cobit  ในวันที่ 11 กันยายน 2553  รายละเอียด คลิก

2. Cobit Framwork ในวันที่ 18-19 กันยายน 2553 รายละเอียด คลิก

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา"กระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดี วิธีการตรวจสอบและข้อสังเกตที่ตรวจพบ"

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จึงจัดให้มีการสัมมนาใน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 16.30 น. ณ ห้องสกายบอลรูม โรงแรม วินเซอร์สวีทส์ ถนนสุขุมวิท ซอย 18-20

แจ้งเลื่อนกำหนดการติวสอบ CIA PART Iarticle

ตามที่ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้กำหนดการติวสอบ CIA PART I  ในวันที่ ที่ 3, 4, 10, 11 และ 17 กรกฎาคม 2553 นั้น ทางชมรม ฯ ขอเลื่อน เป็น "วันที่ 10, 11, 17, 18  กรกฎาคมและ 1 สิงหาคม 2553" เวลา 9.00 –16.00 น.  และเปลี่ยนสถานที่บรรยายเป็น ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม (ระหว่างซอย 36- 38)

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม/สัมนา "Introduction to Information System Audit "article

ด้วยทางสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร "Introduction to Information System Audit" ในวันที่  1-4 กรกฏาคม 2553 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 55

รายเอียดเพิ่มเติม

หน้า 10/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ