ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่องกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท และการทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ(Trade Finance) และการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณวันนูรฮายัน สาและ
 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว
 

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559

 

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประธานและเลขานุการ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 14.30  16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 23 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)  

เอกสารสัมมนา UCP 600 ของอนุ ตปท.
หน้า 11/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ