ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               เชิญร่วมการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

 สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี  จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ "Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”  ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอย สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security”

  ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security”  ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน

 ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part I

ด่วน! แจ้งเปลี่ยนจาก 19 ส.ค. เป็น 26 ส.ค. 60 เนื่องจากตรงกับวันประชุมใหญ่วิสามัญปี 2560 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part I เป็นเวลา วัน (วันเสาร์) ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2560  เวลา 09:00-16.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 11 ห้อง 1103 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม

ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)

 ฝ่ายตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้พัฒนา SoftWare เพื่อใช้ช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพ ที่เรียกว่า ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)” โดยทางธนาคารมีความยินดีที่จะเผยแพร่และแบ่งปันให้กับหน่วยงานตรวจสอบที่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ จะจัดสัมมนา หัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"  ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท  สุขุมวิท 20  ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions"article

  ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ  ครั้งที่ 1/2560 พร้อมจัดการสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions" โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (Partner-Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd.) และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ซี (Convention C) ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1"article

 ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1"  ในระหว่างวันที่ 18,19,25,26 และ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. รวม 5 วัน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.

กำหนดการสัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ด้วยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ จะจัดให้มีการสัมมนา "IA DAY : THE POWER OF PROFESSIONAL ALLIANCES" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม Anoma Grand Bangkok 

หน้า 3/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ