ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               เชิญร่วมงานสัมมนา Asia Pacific CACS 2018 Conference

 ISACA Bangkok Chapter เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา Asia Pacific CACS 2018 Conference ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามในความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดอบรม CIA

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คุณมานิต พาณิชย์กุล ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน และกรรมการบริหารชมรม เข้าพบ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม (ดร.พรชัย มงคลวนิช) เพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่ให้ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน หรือ CIA

แจ้งงดติว CIA Part II เฉพาะวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

เรียนผู้เข้าติว CIA Part II ขอแจ้งงดติวเฉพาะวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 แล้วไปติวในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 แทน

แจ้งเปลี่ยนห้องอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 มิ.ย. 61 เปลี่ยนเป็นห้อง 1103

 เปลี่ยนห้องอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 09:00-16.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น  เปลี่ยนเป็นห้อง 1103 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II (Update ห้องอบรม)

  ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II เป็นเวลา วัน (วันเสาร์) ในระหว่างวันที่ พฤษภาคม ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 09:00-16.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น  ห้อง 1103 มหาวิทยาลัยสยาม  (Update ห้องอบรม)

ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561

 ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษาการทุจริตในธุรกิจต่างประเทศ และแนวทางการตรวจสอบเรื่อง Market Conduct” โดยคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08:30 – 17:00 น. ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ (Convention Hall) ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

 เนื่องด้วยฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครพนักงานตรวจสอบตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ (เกรด 9-10) จำนวน 2 อัตรา กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2560 และเชิญร่วมงานเลี้ยงสมาชิก ประจำปี 2560

      ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 3/2560 และงานเลี้ยงสมาชิก ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ที่ห้องชมวัง ใกล้กับหอประชุมกองทัพเรือ (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพฯ 

เชิญร่วมการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

 สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี  จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ "Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”  ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอย สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

หน้า 3/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ