ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)

 ฝ่ายตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้พัฒนา SoftWare เพื่อใช้ช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพ ที่เรียกว่า ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)” โดยทางธนาคารมีความยินดีที่จะเผยแพร่และแบ่งปันให้กับหน่วยงานตรวจสอบที่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ จะจัดสัมมนา หัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"  ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท  สุขุมวิท 20  ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions"article

  ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ  ครั้งที่ 1/2560 พร้อมจัดการสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions" โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (Partner-Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd.) และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ซี (Convention C) ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1"article

 ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1"  ในระหว่างวันที่ 18,19,25,26 และ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. รวม 5 วัน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.

กำหนดการสัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ด้วยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ จะจัดให้มีการสัมมนา "IA DAY : THE POWER OF PROFESSIONAL ALLIANCES" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม Anoma Grand Bangkok 

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 3/2559 และงานเลี้ยงสมาชิก ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00-22.00 น. ที่ห้องชมชลธี ชั้น 3 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพ 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่องกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท และการทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ(Trade Finance) และการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณวันนูรฮายัน สาและ
 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “Get Ready for National E-payment and Cyber Attack” ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี,ดี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) ซึ่งได้รับเกียรติการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2559article

    ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ  ครั้งที่ 1/2559 พร้อมจัดการสัมมนาเรื่อง ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในในปัจจุบัน โดยคณะวิทยากรจาก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ที่ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559 article
หน้า 4/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ