ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Digital banking โลกทางการเงินไร้พรมแดน” article

 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง Digital banking  โลกทางการเงินไร้พรมแดน  ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

กำหนดการจัดอบรมของแต่ละคณะกรรมการฯ

 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดอบรมของแต่ละคณะกรรมการฯ 

เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 1/2558 article

      ขอเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 1/2558  ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)  

เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 3/2557 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557

     ขอเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 3/2557 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 - 22.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

สัมมนา เรื่อง BOT Sharing: Best Practices to Practical Actions

      ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ จะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ในหัวข้อเรื่อง “ฺBOT Sharing : Best Practices to Practical Action” ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อีสติน แกรนด์บอลรูม โรงแรม อีสติน มักกะสัน

สัมมนาเรื่อง The Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และ Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ จะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ในหัวข้อเรื่อง “The Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และ Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)” ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

ด่วน! เลื่อนวันโครงการติวสอบ CIA PART II

     ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดโครงการจัดติวสอบ CIA PART II  วันที่ 19, 26 กรกฎาคม และวันที่ 2, 9, 16, 23, 30 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น ห้องบรรยาย 19 -703

มติของธนาคารสมาชิกชมรมฯ กรณีการเพิ่มเงินค่าบำรุงรายปี

ผลมติของธนาคารสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน กรณีการเพิ่มเงินค่าบำรุงรายปี

เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III

       ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III  ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพชร ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีท (ซอยสุขุมวิท 20) 

การสัมมนาเรื่อง Current Topic in Banking Internal Audit & Countering Fraud Risk

  ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  ในหัวข้อเรื่อง  “Current Topic in  Banking  Internal Audit & Countering Fraud Risk”  ในวันพุธที่ 27  สิงหาคม  2557  เวลา  9.00 - 16.00น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32  โรงแรมวินด์เซอร์  สวีท  ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

หน้า 6/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ