ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               การสัมมนาเรื่อง "COBIT 5 for Assurance"

       ด้วยคณะอนุกรรมการด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดอบรม เรื่อง COBIT 5 for Assurance  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ. โรงแรมWinsor Suite (สุขุมวิท)

โครงการติวสอบ CIA PART I

 ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดโครงการติวสอบ CIA PART I  แก่สมาชิกชมรมฯ  โดยให้แต่ละองค์กรส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการติวสอบในวันที่ 7,8,14,21,28 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 19 ห้อง 1103  มหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย # ปิดรับสมัครแล้ว # และเพิ่มประกาศรายชื่อผู้สมัคร

 

สัมมนาเรื่อง “สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด”

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง  “สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด” ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 -16.00น  ณ.ห้องPaetai ชั้น 14 (Main wing)  โรงแรมวินด์เซอร์  สวีท  ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ 

# ปิดรับสมัครแล้ว # เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับได้ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 และสัมมนาเรื่อง "มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทของ ผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค AEC"

    ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" ครั้งที่ 2article

   ด้วยชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต จะจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 หัวข้อ "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555article

  ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555  ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ สโมสรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต

เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา Evolution of Internal Audit Functionsarticle

   ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา  Evolution of Internal Audit  Functions  ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน 2555  เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร. โรงแรม เอเชีย  หน้าสถานนีรถไฟฟ้า BTS ราชเวที

การสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน”article

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

การสัมมนาหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)"

 ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินในหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)" ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 และวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

งดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555

ตามคำแนะนำของสมาชิกในการประชุมครั้งที่ 2/2555 ที่ชะอำ โดย กบร. มีมติเห็นชอบงดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555

หน้า 7/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ