ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit"

   สมาคมฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit" ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ภายในงานมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "Integrated IT System and S-O-F-C Management"  และ "Integrated Management - Audit and Its Impact to Business" และหัวข้อสัมมนาห้องย่อย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย จากบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย พร้อมพบกับการจำหน่ายสินค้า และจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ

การสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด”

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดการสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด” โดยได้เชิญวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสกาย บอลรูม โรงแรม Windsor Suites

ด่วน! เลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54

     เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสยาม จะปิดระบบไฟฟ้าทุกอาคาร  เพื่อทำการ Maintenance ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่  12 มิ.ย. นี้   จึงขอเลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54

โครการสัมมนา พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB)

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไปชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน และ เรื่องความสำคัญของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB) ต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ  ห้อง Sky Ballroom ชั้น 8 โรงแรม วินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท   ซอย 20

ติวสอบ CIA PART IIarticle

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดติวสอบ CIA PART II  วันที่ 4, 5, 11, 12 และ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร CIA ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เสวนาคลีนิกไอเอ ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) และ ISACA Bangkok Chapter ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดเสวนาคลีนิก ไอเอ  5/2554   หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"   ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation”

      สตท.ได้จัดกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 – 21.00 น.  และด้วยความกรุณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความอนุเคราะห์จัดงาน CAE Forum ครั้งนี้ เป็นห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กทม. ซึ่งจุคนได้มากกว่า 100 ที่นั่ง 

การจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011”

       ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ในความร่วมมือกับบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011” ในวันที่ 19-20 และ 25-27 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมวินเซอร์สูท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนา

      ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนาในหัวข้อ. “Navigating Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) และ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ  ห้องพาโนรามา ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท 5

หอการค้าไทยโครงการอบรม ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน

สตท.และหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.

หน้า 9/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ