ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


ภาพกิจกรรมการประชุมสมาชิกครั้งที่ 3/2559 และงานเลี้ยงสมาชิกประจำปี 2559 ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 18 พ.ย.59
ภาพการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2559 และการสัมมนาเรื่อง IFRS9
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2559article
ภาพการประชุมตัวแทนสามชิกชมรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 3/2558
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2558article
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2558 article
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III

   ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพชร ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีท

ภาพการสัมมนาเรื่อง Current Topic For Banking IA & Countering Fraud Risk

     คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ได้จัดสัมมนาเรื่อง Current Topic For Banking IA & Countering Fraud Risk เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ภาพติวสอบ CIA PART II

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดโครงการจัดติวสอบ CIA PART II  เมื่อวันที่ 19, 26 กรกฎาคม และวันที่ 2, 9, 16, 23, 30 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม

หน้า 3/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ