ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


ภาพการจัดงานสัมมนาประจำปี 2560 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security"
ภาพการจัดงาน CAE Forum หัวข้อ Behavior and Culture (B&C)

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดงาน CAE Forum หัวข้อ Behavior and Culture (B&C) บรรยายโดยผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. และมีหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ 25 สถาบันการเงิน มาร่วมงานกันเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 13.30 น. ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร กทม.

ภาพกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part I ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง วันที่ 19 ส.ค. 60
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมจัดการสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions"article
ภาพกิจกรรมการประชุมสมาชิกครั้งที่ 3/2559 และงานเลี้ยงสมาชิกประจำปี 2559 ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 18 พ.ย.59
ภาพการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2559 และการสัมมนาเรื่อง IFRS9
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2559article
ภาพการประชุมตัวแทนสามชิกชมรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 3/2558
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2558article
หน้า 3/9
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ