ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2558 article
ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III

   ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพชร ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีท

ภาพการสัมมนาเรื่อง Current Topic For Banking IA & Countering Fraud Risk

     คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ได้จัดสัมมนาเรื่อง Current Topic For Banking IA & Countering Fraud Risk เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ภาพติวสอบ CIA PART II

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดโครงการจัดติวสอบ CIA PART II  เมื่อวันที่ 19, 26 กรกฎาคม และวันที่ 2, 9, 16, 23, 30 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2557 และการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย FATCA

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯครั้งที่ 1/2557 และการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย FATCA และผลกระทบของกฎหมายต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงินเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 8:30 - 16:00 น.ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท

ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2556 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2556

    ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2556 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ ห้องอาหารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท

ภาพการสัมมนา เรื่อง "COBIT 5 for Assurance"article

    คณะอนุกรรมการด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดสัมมนา เรื่อง COBIT 5 for Assurance  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ. โรงแรม Winsor Suite (สุขุมวิท)

ภาพการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ และการตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ”

       คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดสัมมนาประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ และการตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556  เวลา 8.-30 – 16.00 น. ณ. ห้อง เพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

ภาพโครงการติวสอบ CIA Part I

    ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดโครงการจัดติวสอบ CIA PART I เมื่อวันที่ 7, 8, 14, 21, 28 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2556  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 19 ห้อง 1103   มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพการสัมมนาเรื่อง "สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด"

     คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง  “สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 -16.00น. ณ.ห้องPaetai ชั้น 14 (Main wing)  โรงแรมวินด์เซอร์  สวีท  ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ 

หน้า 4/9
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ