ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 และสัมมนา

    ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 และสัมมนาเรื่อง "มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทของ ผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค AEC" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556

      คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 121 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กทม.

ภาพการประชุมและส่งมอบหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระปี 2554 – 2555 และ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  วาระปี 2556 – 2557  ประชุมส่งมอบหน้าที่กัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม 705 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ สโมสรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา Evolution of Internal Audit Functions

   ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา   เมื่อวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน    2555  เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร. โรงแรมเอเชีย

ภาพการสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)"

คณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 และวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 

ภาพการสัมมนาเรื่อง เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน” เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ชั้น 3 ถนนพญาไท

ภาพการสัมมนา เรื่อง IT Security Audit

คณะอนุกรรมการด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดสัมมนา เรื่อง IT Security Audit เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ

ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2/2555 และการสัมมนาเชิงวิชาการ

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2555 และการสัมมนาเชิงวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 และ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม Grand Pacific Sovereign Resort & Spa (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี

ภาพการสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านทั่วไป

หน้า 5/9
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ