ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2/2555 และการสัมมนาเชิงวิชาการ

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2555 และการสัมมนาเชิงวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 และ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม Grand Pacific Sovereign Resort & Spa (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี

ภาพการสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านทั่วไป

ภาพการติวสอบ CIA PART I

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดติวสอบ CIA PART I ระหว่างวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน และ 7, 14 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพการติวสอบ CIA PART III

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจัดโครงการติวสอบ CIA PART III ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์, 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม

ภาพการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "ICAAP"

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย และ คุณทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้บริหารทีมที่ดูแล ICAAP ของธนาคารแห่งประเทศไทย และทีมงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP"

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555

   เพื่ออวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีกับคุณสาลินี วังตาล ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการฯ สายกำกับสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่  18 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น.  ณ  ธนาคารแห่งประเทศไทย

การสัมมนาเรื่อง "ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs" และ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ"

คณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดการสัมมนาในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs
2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่  8 และ 9 กันยายน 2554  ณ โรงแรม Windsor Suites Bangkok

สัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากและ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB) ต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน”

คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไปชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน และ เรื่องความสำคัญของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB) ต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน”  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ  ห้อง Sky Ballroom ชั้น 8 โรงแรม วินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท20

ติวสอบ CIA PART II

ติวสอบ CIA PART II  เมื่อวันที่ 4, 5, 11, 18 และ 19 มิถุนายน 2554  ณ ห้อง 704 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร  CIA ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

สัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011”

คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ในความร่วมมือกับบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011” เมื่อวันที่ 19-20 และ 25-27 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมวินเซอร์สูท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

หน้า 6/9
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ