ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


สัมมนาเชิงวิชาการ "ระบบมาตรฐาน ISO 27001"
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2551(สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 )
ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2552 & สัมมนาเรื่อง "Related Lending & Single Lending Limit"article
กิจกรรมเพื่อสังคมarticle

จากการประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ที่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา 2 ซอยหนองใหญ่ เขตภาษีเจริญ กทม. เวลาประมาณ 10.00 น.- 13.30 น. ผู้สนใจบริจาคของใช้จำเป็น เช่นเสื้อผ้า แพมเพอร์ส สำหรับผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ หรือปัจจัย ติดต่อได้ที่ 0-2220-2248  คุณนารีนาถ  ธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด(มหาชน)

กิจกรรม สัมมนา อนุฯ ด้าน IT เรื่อง IT Outsourcing and Auditing

 กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2/2550 เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการอื่น และการตรวจสอบ(IT Outsourcing and Auditing)และแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรและการตรวจสอบ(Practical Network Security and Audit)"


 

กิจกรรมอบรม IA&Changing Environment
Basel II Workshop for Auditorsarticle

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ชมรม ร่วมกับ PWC ได้จัด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการตรวจสอบภายในหลังนำ Basel II มาใช้หัวข้อ "What must Change Under Basel II" ณ ห้อง อัมรินทร์ 1-2 โรงแรม เอราวรรณ กรุงเทพฯ มีสถาบันการเงินสมาชิกให้ความสนใจคับคั่ง . . .

กิจจกรรมนอกสถานที่ บ้านกลางอ่าว จ. ประจวบฯarticle
กิจกรรมทัศนศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ โครงการตามพระราชดำริ ห้วยทราย บ้านกลางอ่าว และสถานที่อื่นๆ ใจจังหวัดเพชรบุรี และประจวบฯ เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2549 . . . ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และการช่วยเหลือสังคม . . . เชิญติดตามครับ. . .
ประชุมสมาชิกครั้งที่ 3 และเสวนา "การทุจริตในธนาคารพาณิชย์"article
ประมวลภาพ ประชุมสมาชิกครั้งที่ 1/49 และบรรยาย นโยบาย ธปท.article
หน้า 8/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ