ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net


สัมมนาเรื่อง "Microsoft Windows Security"article

สัมมนาเรื่อง "Microsoft Windows Security" วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ.โรงแรมแมนดาริน 

สัมนาเรื่อง Fraud Management

ภาพรมอบรมสัมนาเรื่อง "Fraud Management"  วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่   โดยวิทยากร อาจารย์นวลใจ  กิตติศรีบูรณ์กุล จาก บรษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษาจำกัด  และ คุณวารุณี  ปรีดานนท์ และทีมงาน จาก PriceWaterhouseCoopers  

การจัดชั้นและการตั้งสำรองหนี้สูญรวมทั้งการประเมินมูลค่าหลักประกัน

ภาพกิจกรรม การสัมนา "การจัดชั้นและการตั้งสำรองหนี้สูญรวมทั้งการประเมินมูลค่าหลักประกัน"  ณ. โรงแรมแมนดาริน วันที่ 17-18 กันยายน 2552

 

การกันเงินสำรองแบบกลุ่มสินเชื่อและรายการนอกงบดุล

สัมมนาเรื่อง "การจัดชั้นและการตั้งสำรองหนี้สูญ  รวมทั้งการประเมินมูลค่าหลักประกัน " โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย  และบริษัท 15 ที่ปรึกษา จำกัด ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ที่   17-18  กันยายน  2552  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมแมนดาริน

สัมมนาเชิงวิชาการ "ระบบมาตรฐาน ISO 27001"
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2551(สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 )
ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2552 & สัมมนาเรื่อง "Related Lending & Single Lending Limit"article
กิจกรรมเพื่อสังคมarticle

จากการประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ที่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา 2 ซอยหนองใหญ่ เขตภาษีเจริญ กทม. เวลาประมาณ 10.00 น.- 13.30 น. ผู้สนใจบริจาคของใช้จำเป็น เช่นเสื้อผ้า แพมเพอร์ส สำหรับผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ หรือปัจจัย ติดต่อได้ที่ 0-2220-2248  คุณนารีนาถ  ธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด(มหาชน)

กิจกรรม สัมมนา อนุฯ ด้าน IT เรื่อง IT Outsourcing and Auditing

 กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2/2550 เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการอื่น และการตรวจสอบ(IT Outsourcing and Auditing)และแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรและการตรวจสอบ(Practical Network Security and Audit)"


 

กิจกรรมอบรม IA&Changing Environment
หน้า 8/9
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ